Logo BonsenReuling

 

Subsidie Praktijkleren

Vanaf vandaag tot en met uiterlijk 16 september 2020 (17.00 uur) kunt u de subsidie praktijkleren aanvragen als u gedurende het schooljaar 2019/2020 een leerling in dienst heeft (gehad). Met de subsidie praktijkleren wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen bieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Kijk hier of uw leerling in aanmerking komt.

Tijdens de indieningsperiode van 2020 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2019/2020. Het schooljaar 2019/2020 loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren verwijzen wij u door naar de site van het RVO:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie zal maximaal € 2.700 per studiejaar per praktijkleerplaats bedragen, dus loop dit niet mis! Het exacte subsidiebedrag per werkgever zal pas achteraf bekend worden en uiterlijk halverwege december 2020 ontvangt u hierover de beslissing.

Aanvraag subsidie praktijkleren uitbesteden

De aanvraag kan alleen digitaal met behulp van “eHerkenning” verzonden worden. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de aanvraag uit te besteden aan een intermediair.

Heeft u geen zin in de administratieve “rompslomp” rondom de aanvraag van subsidie praktijkleren? BonsenReuling beschikt al over eHerkenning en neemt de aanvraag graag van u over!

De kosten bedragen € 135 per digitale aanvraag. Deze kosten hebben betrekking op het verzamelen van alle benodigde gegevens, controleren van de praktijk(leer)overeenkomst, raadplegen van het opleidingsregister, indienen van de digitale aanvraag, informatie terugkoppelen en administreren van alle gegevens.